Ðại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhấtND – Sáng 11-5, Ðại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Cùng dự với 326 đại biểu, đại diện hơn 5.300 luật sư và 62 đoàn luật sư trong cả nước, có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các Ðại sứ Vương quốc Thụy Ðiển, Ðan Mạch cùng một số tổ chức nước ngoài tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gửi Lẵng hoa chúc mừng.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại Ðại hội, Luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc nêu rõ, Ðại hội thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam được tổ chức vào thời điểm quan trọng, thể hiện sự đánh giá cao, sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và xã hội đối với nghề luật sư. Ðây là Ðại hội đại biểu toàn quốc lần đầu tiên của luật sư Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nghề luật sư ở nước ta. Sau khi nêu rõ quá trình hình thành và phát triển tổ chức, hoạt động luật sư ở Việt Nam, ông Lê Thúc Anh khẳng định, sau khi Pháp lệnh Luật sư năm 2001 và đặc biệt sau khi Luật Luật sư được ban hành, hoạt động nghề luật sư có những bước chuyển biến rõ rệt. Luật Luật sư đã mở rộng hơn phạm vi hành nghề luật sư. Trên cơ sở những quy định ngày càng thông thoáng hơn của pháp luật cộng với sự nỗ lực của các luật sư, dịch vụ pháp lý của luật sư tăng đáng kể về số lượng và nâng cao một bước về chất lượng. Ngoài lĩnh vực tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật thì các dịch vụ pháp lý khác mà phổ biến là giúp cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý như thủ tục thành lập doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động sản, xuất nhập cảnh, v.v. cũng đã được các luật sư quan tâm và đang có chiều hướng phát triển, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các luật sư cũng đã tham gia tích cực vào hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng thuộc diện chính sách.

Ðại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển tổ chức, hoạt động luật sư trong những năm tới là: Phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Phát triển các tổ chức hành nghề luật sư và nâng cao vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong việc quản lý luật sư và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư. Củng cố và nâng cao vai trò tự quản của các Ðoàn luật sư. Xây dựng Liên đoàn luật sư Việt Nam đủ năng lực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi của các luật sư và công tác tự quản của Tổ chức luật sư.

Tham luận tại Ðại hội, một số đại biểu đã đóng góp ý kiến vào việc xây dựng Quy chế đạo đức, ứng xử của luật sư; đề cập những cơ hội phát triển và thách thức đối với giới luật sư Việt Nam.

Sau khi nghe một số tham luận của các đại biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu ý kiến. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân, Chủ tịch muốn nói lời tri ân chân thành nhất với các thế hệ luật sư Việt Nam đi trước và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của giới luật sư Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Ðại hội đại biểu Luật sư toàn quốc hôm nay khẳng định sự phát triển lớn mạnh không ngừng về tổ chức và hoạt động của luật sư Việt Nam sau 64 năm xây dựng và trưởng thành. Sự phát triển của tổ chức và hoạt động luật sư với việc thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam hôm nay không chỉ là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, phụng sự nhân dân của luật sư mà cũng là sự khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới và chủ trương của Ðảng và Nhà nước ta về xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp. Thực tiễn thực hiện cải cách tư pháp vừa qua đã minh chứng rằng, không thể có phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách, nếu thiếu sự tham gia tranh tụng của các luật sư có năng lực, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Suy rộng ra, cải cách tư pháp không thể thành công, nếu không có sự đồng bộ, song hành giữa cải cách tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp (tòa án, viện kiểm sát, điều tra) và sự đổi mới tổ chức, hoạt động của luật sư cùng các hoạt động bổ trợ tư pháp khác như công chứng, giám định tư pháp. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, Ðảng và Nhà nước đã và đang hết sức quan tâm đến việc đổi mới về thể chế, tổ chức, hoạt động của luật sư. Luật Luật sư ban hành năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành tạo thành khuôn khổ pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư. Nhờ đó, luật sư Việt Nam đã có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chủ tịch cho rằng, cùng với vận hội phát triển, nghề luật sư ở nước ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Tỷ lệ luật sư trên số dân ở nước ta vẫn vào hàng thấp trên thế giới; chất lượng hành nghề luật sư chưa đáp ứng được đòi hỏi của hoạt động tranh tụng theo yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu dịch vụ tư vấn ở trong nước và quốc tế; ý thức rèn luyện về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của một bộ phận luật sư chưa cao.

Nói về trách nhiệm của luật sư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hơn bao giờ hết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách tư pháp, luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề. Luật sư có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước. Bên cạnh đó, uy tín và danh tiếng nghề nghiệp đòi hỏi luật sư phải tự giác, gương mẫu tuân thủ pháp luật đồng thời phải tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của mình thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động xã hội khác. Muốn vậy, bản thân mỗi luật sư cần có ý thức và hành động nỗ lực hết mình để không ngừng học hỏi, trau dồi đạo đức, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của mình.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư. Từ ngày hôm nay, Chủ tịch khẳng định, giới luật sư nước ta đã có ngôi nhà chung của mình là Liên đoàn Luật sư Việt Nam – tổ chức xã hội-nghề nghiệp thống nhất của các đoàn luật sư và luật sư trong cả nước. Ðể ngôi nhà chung của luật sư Việt Nam thật bền vững, khang trang, như Báo cáo chính trị tại Ðại hội đã nêu, thì vai trò của Ban lãnh đạo Liên đoàn và vai trò của cá nhân các luật sư, các đoàn luật sư thành viên của Liên đoàn là một trong những yếu tố quyết định và cần được phát huy mạnh mẽ.

Trách nhiệm cơ bản, quan trọng và lâu dài nhất của Liên đoàn Luật sư là phối hợp cùng với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư để phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm với các luật sư trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Liên đoàn cần chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ nhất là kỹ năng tranh tụng và tư vấn pháp luật cho đội ngũ luật sư. Phấn đấu đến năm 2020, nước ta xây dựng được đội ngũ luật sư cơ bản đáp ứng các yêu cầu của xã hội công nghiệp hóa, theo hướng hiện đại và các đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã tiến hành bầu cử Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, tiếp tục thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị tại Ðại hội.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: