Hàng loạt ngân hàng vượt kế hoạch lợi nhuận năm


Hàng loạt ngân hàng vượt kế hoạch lợi nhuận năm (Dân trí) – Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của nhiều ngân hàng đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009. Điều này không nằm ngoài dự đoán bởi khi nền kinh tế chuyển biến tích cực, “mục tiêu vừa phải” được các ngân hàng đưa ra trong năm 2008 đã dễ dàng vượt qua. Theo công bố từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB), lợi nhuận trước thuế đạt 124% kế hoạch cả năm 2009 và bằng 215% so với kết quả cả năm 2008. Trước đó, nghị quyết đại hội đồng cổ đông VIB ngày 21/3/2009 đã thông qua kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 là 400 tỷ đồng. Với tỷ lệ công bố trên, sau 9 tháng, con số lợi nhuận mà ngân hàng này đạt được là 496 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2009, tổng tài sản của VIB ở mức hơn 47.000 tỷ đồng, bằng 137% so với cả năm 2008 và đạt 118,6% so với kế hoạch năm 2009. Hết quý III/2009, lợi nhuận trước thuế sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đạt 336,47 tỷ đồng (bằng 100,14% kế hoạch năm). Mới đây HĐQT SHB đã quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009, trong đó lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 405 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 12%/năm trong năm 2009. Tổng tài sản đạt 21.155 tỷ đồng tăng 47,10% so với năm 2008 và đạt 103,18% so với kế hoạch cả năm 2009; Huy động thị trường I là 12.429 tỷ đồng; Dư nợ cho vay đạt 8.576 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank), lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tương đương 227% so với cùng kỳ năm 2008 và đã vượt khoảng 15% so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2009; tổng tài sản đạt 48.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 45.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng dù chưa vượt kế hoạch lợi nhuận năm nhưng cũng đã đạt được những chỉ tiêu khả quan. Ví dụ như Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank), riêng tháng 9 đạt gần 35,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế 9 tháng đầu năm 2009 đạt 281 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của ABBank đạt trên 20.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay 10.809 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 13.419 tỷ đồng. Hay như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB), lợi nhuận trước doanh “>thuế đạt gần 1.800 tỷ đồng (sau sau “>khi trích lập dự phòng rủi ro tối đa theo quy định và chưa bao gồm lợi nhuận của các công ty con), tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2008. Năm 2009, ACB đặt kế hoạch doanh “>thu 2.700 tỷ đồng lợi nhuận. Cùng với khối ngân hàng thương mại cổ phần, các định chế tài chính cũng vượt kế hoạch lợi nhuận năm. Cụ thể, đến hết tháng 9, lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) đạt 762 tỷ đồng (sau khi trích lập dự phòng tín dụng và đầu tư), bằng 191% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó. Cũng sau 9 tháng, doanh doanh “>thu của PVFC đạt 4.034 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch cả năm 2009. Tổng tài sản của tổng công ty này tính đến 30/9 là 59.248 tỷ đồng. Cùng với việc công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, PVFC cũng xác định trong quý 4/2009 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, dự kiến đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng doanh thu cho cả năm và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng (sau khi đã trích lập dự phòng theo quy định). Còn theo công bố từ Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), lợi nhuận trước thuế đạt 48,9 tỷ đồng (chưa bao gồm hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đã trích năm 2008), tăng 540% so với cùng kỳ năm 2008 và bằng 116% kế hoạch cả năm 2009. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6,6 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 371,5 tỷ đồng; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 255,5 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt 73% kế hoạch cả năm, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 116 tỷ đồng. Nói về lợi nhuận của các tổ chức tín dụng 9 tháng đầu năm, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Tổng giám đốc ABBank cho hay: Năm 2008, ngành tài chính ngân hàng đã trải qua thời điểm khó khăn, đồng thời cũng chưa dự đoán được rõ ràng về tình hình kinh tế năm 2009; vì vậy, các ngân hàng đều không đặt mục tiêu cao mà chỉ đưa ra mục tiêu vừa phải và tập trung vào việc củng cố hoạt động để phát triển vững chắc hơn. Bước sang năm 2009, nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nên việc các ngân hàng thương mại sớm hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm không nằm ngoài dự đoán. Đặc biệt, gói kích cầu của Chính phủ đã phát huy tác dụng đúng lúc, giúp hoạt động của ngành tài chính khởi sắc hơn. Hiện nay, tình hình kinh tế trong và ngoài nước đã dần hồi phục và bắt kịp đà tăng trưởng. Theo các chuyên gia, GDP Việt Nam có thể tăng trưởng đến 6,5% trong năm 2010 và trong 3 năm tới, tình hình kinh tế sẽ phát triển rất khả quan.

An Hạ DanTri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: