Cá nhân, tổ chức chỉ được góp vốn thành lập 1 ngân hàng thương mại ((văn bản, thủ tục hành chính))


Download now or preview on posterous

NQ60CP.pdf (323 KB)

Theo nghị quyết mới công bố, mỗi cá nhân hoặc tổ chức và người có liên
quan của cá nhân hoặc tổ chức đứng đơn chỉ được tham gia góp vốn thành
lập 1 ngân hàng (bao gồm cả ngân hàng đang hoạt động)

Ngày 17/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP về việc
đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Thứ nhất, quy định các tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu
điện đến Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Thứ hai là quy định thời hạn trả lời kết quả xác nhận về tình trạng hồ
sơ trong thời hạn tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép, NHNN (cụ thể là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân
hàng) phải có giấy biên nhận (nếu kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định)
hoặc thông báo về tình trạng hồ sơ để yêu cầu bổ sung.

Thứ ba, mỗi cá nhân hoặc tổ chức và người có liên quan của cá nhân
hoặc tổ chức đứng đơn chỉ được tham gia góp vốn thành lập 1 ngân hàng
(bao gồm cả ngân hàng đang hoạt động); không được tham gia góp vốn
thành lập ngân hàng nếu cá nhân hoặc cá nhân đó cùng với người có liên
quan đang sở hữu mức cổ phần trọng yếu của một ngân hàng; tổ chức hoặc
tổ chức đó cùng với người có liên quan đang sở hữu từ 10% vốn điều lệ
trở lên của một ngân hàng (quy định cũ là cá nhân hoặc tổ chức được
tham gia thành lập 02 ngân hàng).

Đối với Cổ đông sáng lập là cá nhân, thủ tục bổ sung thêm điều kiện
liên quan đến năng lực (là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có
lãi trong ít nhất 3 năm liền kề năm xin thành lập ngân hàng), trình độ
(có bằng đại học hoặc trên đại học về ngành thuộc lĩnh vực tài chính,
ngân hàng, quản trị kinh doanh kinh tế hoặc luật)…

Đối với Cổ đông sáng lập là tổ chức không phải là ngân hàng thương
mại, thủ tục yêu cầu bảo đảm có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng
trong 5 năm liền kề với năm đề nghị thành lập ngân hàng; kinh doanh có
lãi trong 5 năm liền kề với năm đề nghị thành lập ngân hàng.

Thứ tư, báo cáo tài chính NH sẽ phải được kiểm toán độc lập bởi công
ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán đã được Bộ Tài
chính công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp; đồng thời tăng
chất lượng của báo cáo tài chính.

Đặc biệt, quy định mới còn bổ sung điều kiện liên quan đến khâu hậu
kiểm (giám sát sau cấp phép) để tăng tính trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân khi thành lập ngân hàng vì hiện nay chưa có quy định về vấn đề
này.
http://sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/6ea6cb8045220ab3baf0bfd255638ac1/NQ60CP.pdf…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: